Over PXStegoed.nl

PXStegoed.nl is een dienst van PremiumXS BV

De dienst maakt het mogelijk, voor mensen die niet kunnen bellen met 090x-nummers, toch gebruik te maken van de telefonische dienstverlening.
Lokale nummers worden gekoppeld aan de bestaande 090x-diensten, door vooraf beltegoed te kopen voor een bepaald lokaal nummer kunt u tegen het door de aanbieder van de dienst vastgestelde tarief de dienst bereiken.
Bellers worden herkend aan het nummer waarmee er gebeld wordt, dit nummer dient daarom dan ook vooraf (tijdens de betaling) bekend gemaakt te worden en nummer herkenning dient aan te staan.

Exploitanten

Wilt u ook deze dienst aanbieden aan uw gebruikers/klanten? Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op.